Generador de plantilla per a les traduccions

dl., 14/09/2015 - 13:48 - Manuel Campano ...

Recentment he descobert el mòdul potx que ens facilita la vida alhora de traduir projectes Drupal.

Quan estic finalitzant un projecte nou, sempre em queda la tasca pendent de la traducció de les cadenes que he afegit en el codi com a paràmetre de les crides a la  funció t. És una feina tediosa però s'ha de fer. Quan està tot, quan el projecte ha finalitzat, copio el codi al servidor d'explotació i també la Base de Dades (BD) al servidor d'explotació. Les traduccions estan a la BD.

Però què passa quan no és un projecte nou? Què passa quan és una millora o ampliació? Un cop feta la traducció no puc sobreescriure la BD del servidor d'explotació per incorporar les traduccions. Si faig això els canvis que hagin fet els usuaris es perdran. L'únic que puc fer és tornar a incorporar les traduccions en el servidor d'explotació. Això ho puc fer per interfície d'usuari cadena per cadena o generant un fitxer .po per importar. Tot això, intentant no descuidar-me cap cadena.

El mòdul potx proporciona un formulari on pots escollir el mòdul que has implementat o qualsevol altre, i exporta una plantilla .po amb les cadenes del mòdul seleccionat que s'han de traduir. Aquest mòdul també és útil pels projectes nous perquè al recopilar automàticament totes les cadenes que s'han de traduir fa que no et descuides cap. Si això es fa a mà en un projecte amb milers de línies de codi, repartides en desenes de fitxers la probabilitat de deixar-se alguna cadena pendent de traduir és alta.