Comunitat

Qui som?

Aquest lloc web és un projecte que inicien els Serveis informàtics del Campus de Terrassa, el Centre de càlcul del Campus del Baix Llobregat i el Servei de Biblioteques i Documentació amb tres clars objectius:
 • Oferir a les unitats de la UPC que comencen a Drupal un espai on puguin veure que s'està fent i pugui disposar dels desenvolupaments fets fins ara.
 • Participar de forma col·laborativa en la elaboració de sites, mòduls i temes i millorar aquells que ja existeixin al site.
 • Oferir una marca institucional propia on recollir totes les iniciatives de la UPC al entorn del mon de Drupal, de manera que es pugui aconseguir la màxima visibilitat.

Aquest site queda sota el paraigües de la Catedra de Programari Lliure de la UPC (CPL) on ja existeixen projectes i desenvolupaments en l'entorn del PL.

Pretenem que sigui un repositori de exemples, formes de treballar i maneres de crear i construir amb Drupal, però fent-ho entre tots i per a tots, que es més divertit.

Què Fem?

 • Disseny i desenvolupament de llocs web a mida.
 • Desenvolupament d'aplicatius web complerts, creant els mòduls necessaris.
 • Compartició del coneixement i els desenvolupaments entre el membres de drupal.upc.

Intentem seguir paradigmes de programari lliure i reaprofitament i testeig de codi:

 • Estudi o cerca de solucions drupal ja existents o aproximades, per resoldre la necessitat a cobrir.
 • Integració o reaprofitament de mòduls i temes Drupal ja existents.
 • En cas de necessitat, s'amplien o milloren aquest mòduls i es proposen a la comunitat els canvis.
 • Desenvolupament de mòduls i temes pròpis.
 • Alliberament a la comunitat Drupal de desenvolupaments pròpis.