Bibliotècnica 2.0: La biblioteca digital de la UPC

A partir d'aquest recurs és possible consultar llibres, revistes, tesis, apunts, producció i capital intel·lectual de la Universitat Politécnica de Catalunya en suport electrònic i en text complet d'una forma més ràpida, còmoda i eficaç.

Bibliotècnica, la web creada pel Servei de Biblioteques i Documentació, neix com una plataforma digital única que integra les eines d'accés a la informació, les col·leccions digitals en text complet i els serveis bibliotecaris electrònics perquè es puguin fer servir des de qualsevol espai digital docent, de recerca i de formació continuada.

Equip desenvolupador: 
Serveis de Biblioteques i Documentació
Versió Drupal: