CRESCA: Centre de Recerca en Seguretat i Control Alimentari

El CRESCA és el Centre de Recerca en Seguretat i Control Alimentari que, a través del Departament d'Enginyeria Química de la UPC, està incorporat a la Xarxa de Centres de Suport a la Innovació Tecnològica de la Generalitat de Catalunya (Xarxa IT) des del gener de 2003.

Es tracta d'un lloc web de presentació i promoció del Cresca, alhora que fa d'enllaç amb les xarxes de recerca relacionades amb ell Cresca. Hi ha disponible versions idiomàtiques en castellà i català. Conté tota la informació disponible sobre totes les activitats formatives i de recerca del centre, amb tipus de contingut dedicats per jornades, cursos i congressos.

Equip desenvolupador: 
Serveis Informàtics del campus de la UPC Terrassa
Versió Drupal: