Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica. Secció de Terrassa

CMEM-Terrassa es la Secció del Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica al Campus de Terrassa. Imparteix docència sobre Ciència i Tecnologia dels Materials d’us a les  Enginyeries, i fa recerca aplicada al voltant d’aquests materials.

Es tracta d'un lloc web de presentació i promoció de la secció departamental de Terrassa del depatrtament de ciències dels materials. Hi ha disponible versions en català, castellà i anglès. Conté tota la informació disponible sobre totes les activitats formatives i de recerca de la secció, amb tipus de contingut dedicats per personal, tesis, projectes de final de carrera, articles, llibres i capítols, jornades, cursos i congressos.

Equip desenvolupador: 
Serveis Informàtics del Campus de la UPC a Terrassa
Versió Drupal: