EEL-CT: Departament d'Enginyeria Electrònica de Terrassa

La nostra secció desenvolupa les seves activitats acadèmiques, de recerca i transferència tecnològica en el Campus de Terrassa i en el Campus de Manresa. Està formada per 49 professors i 6 PAS ocupant 1315 m2 d'instal·lacions departamentals (despatxos, laboratoris docents i de recerca, sales de reunió i administració) repartits entre els dos Campus.

   El Cap i l'Administració de la Secció es troben ubicats a l'edifici TR2, C/Colom 1 08222 de Terrassa (Barcelona). Si desitja contactar amb nosaltres ho pot fer per correu postal o mitjançant :

   - Telèfon : 93-739 82 35

   - Fax : 93-739 80 16

   - Correu electrònic : monzonis@eel.upc.edu

Equip desenvolupador: 
Serveis Informàtics del Campus de la UPC a Terrassa
Versió Drupal: