Grups de Recerca del Campus de la UPC a Terrassa

El desenvolupament de la recerca al campus de la UPC a Terrassa i la seva oferta formativa i de serveis el configuren com a Campus universitari d’excel·lència.

37 grups de recerca, 12 empreses spin-off, 10 grups de la xarxa IT, 23 departaments, 400 investigadors, 17 milions d’euros de facturació entre projectes de recerca i ingressos de les empreses spin-off, 15% de creixement anual en recerca, el 65% de la recerca es realitza amb empreses, 17 titulacions de primer i segon cicles, 5 titulacions exclusives a Catalunya, 4 màsters oficials europeus, 5 escoles i 5.500.

Aquestes són les xifres essencials, els valors actuals del Campus de la UPC a Terrassa, uns valors dinàmics, en ascensió, que dia a dia creixen i milloreni que configuren un projecte universitaricap a un campus d’excel·lència, referent indiscutible al centre d’un entorn econòmic, industrial, social i territori al fonamental per al progrés del país.

Equip desenvolupador: 
Serveis Informàtics del Campus de la UPC a Terrassa
Versió Drupal: