LEAM: Laboratori d'Enginyeria Acústica i Mecànica

El LEAM, Laboratori d'Enginyeria Acústica i Mecànica, és un grup de recerca expert en tècniques de control de soroll i vibracions de la Universitat Politècnica de Catalunya.

La missió del grup és la investigació i desenvolupament de tècniques que permetin la solució de problemes vibroacústics. Els àmbits de treball es detallen a l’apartat de línies de recerca i tenen com a objectiu obtenirresultats transferibles a l’entorn socioeconòmic.

Equip desenvolupador: 
Serveis Informàtics del Campus de la UPC a Terrassa
Versió Drupal: