MF: Departament de Mecànica de Fluids

El Departament de Mecànica de fluids està format per més de quaranta professionals, entre docents, investigadors i personal auxiliar i de serveis, repartits en les diferents escoles de la UPC on el Departament té seu: ETSEIAT, ETSEIB, EET, EUETIB i EPSEVG.

Les activitats del Departament de Mecànica de fluids estan centrades principalment en sistemes de turbomàquines, sistemes de control i potència oleohidràulics i pneumàtics, i medis materials en estat fluid. Disposa de laboratoris de recerca i serveis, i col·labora amb altres universitats, com l’EPF de Lausanne, la Universitat d’Oviedo, la Universitat d’Almeria, el Von Karman Institute i el Politecnico di Torino.

Equip desenvolupador: 
Serveis Informàtics del Campus de la UPC a Terrassa
Versió Drupal: