MicroTech Lab

Microtech Lab aplica la potència de la miniaturització per crear nous micro dispositius revolucionaris o superar els seus predecessors més grans en els diferents camps de l'enginyeria, com la salut, l'energia i les comunicacions. 

El lloc web és una plataforma per a la difusió dels diferents projectes del departament, aixi com mostrar informació referent als membres del equip desenvolupador.

Equip desenvolupador: 
Serveis Informàtics del Campus de la UPC a Terrassa
Versió Drupal: 
Data alta: 
gener, 2014