netcuv

El netcuv és un fòrum privat i especialitzat que fomenta el debat i la col·laboració entre optometristes col·legiats que volen compartir i debatre casos clínics.
A diferència d'altres fòrums, el netcuv incentiva la participació dels usuaris amb punts, insígnies i rànquings d'usuaris i casos més votats.

Gamificació

Aquest terme anglès denomina l'ús de mecàniques i tècniques dels jocs quan s'apliquen a altres àmbits per aconseguir que les persones adoptin cert comportament. En concret, el netcuv vol aprofitar la predisposició psicològica dels humans a participar en jocs per fomentar i motivar la participació dels usuaris.

netcuv fa servir les següents estratègies per motivar als usuaris:

 • Assignació d'insígnies (badges) com a recompensa per aconseguir determinades fites

 • Valoració dels usuaris (karma)

 • Qualificació del contingut (estrelles)

Insígnies

Un insígnia és una imatge icònica que es pot assignar a un o més usuaris. Representen fites, estats o qualsevol cosa que es vulgui. En aquest projecte representen fites. El següent llistat mostra la icona, el títol i l'explicació que es dona a l'usuari per cada insígnia:

 • APRENENT: Per aconseguir aquesta insígnia només cal iniciar la teva primera conversa.
 • DINAMITZADOR: Si una conversa teva rep 10 o més comentaris o respostes, obtindràs aquesta insígnia.
 • 250 PUNTS: Enhorabona! Has aconseguit 250 punts de valoració.
 • 500 PUNTS: Enhorabona! Has aconseguit 500 punts de valoració.
 • AUTOR MÉS PROLÍFIC: Ets l'usuari que més converses ha iniciat i comentaris ha escrit.
 • EDITOR MÉS BEN VALORAT: Enhorabona! Ets l'editor més ben valorat pels seus companys. Els usuaris que han rebut menys de 5 vots (sumant tots els vots que han rebut converses i comentaris seus) no participen en aquesta classificació.

Karma

Els usuaris reben valoracions en forma de punts. Alguns punts els atorga el sistema per realitzar unes tasques concretes o aconseguir determinades fites, i uns altres punts s'assignen a un usuari quan la resta dels usuaris valora el contingut publicat per ell. A continuació hi ha una llista de les condicions que s'han de complir per rebre punts, la quantia d'aquests i a qui s'assignen:

 • 5 punts a l'usuari que crea una conversa

 • 2 punts a l'usuari que fa un comentari o resposta

 • 1 punt a l'usuari quan comenten una conversa seva

 • 1 punt a l'usuari quan puntuen una entrada seva amb 1 estrella

 • 2 punts a l'usuari quan puntuen una entrada seva amb 2 estrelles

 • 5 punts a l'usuari quan puntuen una entrada seva amb 3 estrelles

 • 8 punts a l'usuari quan puntuen una entrada seva amb 4 estrelles

 • 13 punts a l'usuari quan puntuen una entrada seva amb 5 estrelles

 • -2 punts a l'usuari quan resta inactiu durant un mes

El mòdul que s'ha fet servir per assignar els punts i portar la comptabilitat és User Points, juntament amb els mòduls Rules, Voting Rules i netcuv.

Qualificació de contingut (estrelles)

Les converses, els comentaris i les respostes es poden puntuar (en aquesta aplicació puntuar és sinònim de qualificar, votar i valorar) amb 1, 2, 3, 4 o 5 estrelles. Els usuaris poden modificar la seva votació en qualsevol moment.

Els mòduls involucrats en aquest punt són Voting i Voting API.

Equip desenvolupador: 
Serveis Informàtics del Campus de la UPC a Terrassa
Versió Drupal: 
Data alta: 
març, 2014