Open Atrium SICT

Aplicatiu web per a la documentació dels projectes dels diferents equips que formen els Serveis Informàtics del Campus de Terrassa. El site recull informació dels projectes dels equips i documentació diversa relacionada amb l'àmbit de treball del SICT.

Equip desenvolupador: 
Serveis Informàtics del Campus de la UPC a Terrassa
Versió Drupal: