Premis, certamens i concursos del campus de la UPC a Terrassa

Aquesta web permet crear concursos als quals pot participar qualsevol (estudiants, PDI, PAS i usuaris externs que s'enregistrin i siguin validats). Els participants poden presentar els seus projectes dintre d'unes dates fixades. Aquests projectes són admesos o no a concurs pel gestor de l'aplicació. Un cop finalitzat el període d'admissió és reuneix el tribunal i decideix el projecte guanyador i opcionalment atorga un accèssit.

Un concurs és el tipus de contingut que permet definir un nou concurs. Els camps d'aquest tipus de contingut són: Títol, descripció, imatge de portada, bases del concurs, dates de presentació de projectes i un booleà que ens indica si les dades dels autors dels projectes són públiques o no.

Un projecte és un treball que es presenta a concurs. Alguns dels camps més rellevants d'aquest tipus de contingut són:

  • Imatge de portada.
  • Projecte: Treball de l'estudiant.
  • Concurs: aquest camp és una referència al concurs al qual es presenta el projecte.
  • Estat: és una referència al terme del vocabulari “estat” que indica en quin estat o fase es troba el projecte.

Els estats en els que pot estar un projecte són els següents:

Estats d'un projecte

Equip desenvolupador: 
Serveis Informàtics del Campus de la UPC a Terrassa
Versió Drupal: 
Data alta: 
gener, 2014