Reserva de recursos CT

L'objectiu de l'aplicació web “Reserva de Recursos” és proporcionar una utilitat per consultar àgil i visualment la disponibilitat dels recursos, i procedir a la seva reserva durant un període de temps determinat. A la vegada, ha de permetre una bona gestió dels recursos i de les reserves; entenent per gestió la consulta, l'edició, el canvi d'estat, la consultat de l'històric, etc. No és objectiu d'aquesta aplicació gestionar la part logística que ve després d'una reserva, és a dir, el lliurament i la recollida dels recursos queden fora d'aquesta aplicació.

Equip desenvolupador: 
Serveis Informàtics del Campus de la UPC a Terrassa
Versió Drupal: 
Data alta: 
març, 2014