Solicitud de programari docent

Aplicatiu web de gestió del programari docent disponible per les escoles del campus de Terrassa. Aquest web gestiona la solicitud de software per part del professorat mitjançat una interfície senzilla.

La part pública del aplicatiu per coneixer el programari disponible a les aules docents dels diferentes centres del Campus de Terrassa, al quadrimestre actual.

La gestió d'usuris autenficiats es relitza via LDAP i permet al PDI:

  • Sol·licitar la instal·lació d'un nou programari a les aules docents, a l'escola indicada.
  • Renovar una sol·licitud anterior per al quadrimestre actual.
  • Gestionar les sol·licituds pòpies
  • Veure l'estat de les sol·licituds pròpies i l'històric de peticions.
  • Al Responsable docent del centre acceptar o rebutjar cada sol·licitud

d'altra banda permet als Serveis informàtics del Campus:

  • Coneixer el programari a instal·lar a les aule docents
  • Informar del programari instal·lat a les aules dels sol·licitats i aprovats
Equip desenvolupador: 
Serveis Informàtics del Campus de la UPC a Terrassa
Versió Drupal: