Wiki.BIB. Espai col·laboratiu

Aquest espai serveix de plataforma col·laborativa entre el personal del Servei de Biblioteques i Documentació i serveix per crear contingut de forma distribuida i constructiva

Tot i que l'aspecte no es el tradicional d'una wiki disposa d'eines com un historial de canvis que permeten recuperar fàcilment cualsevol estat anterior i veure qui va fer cada canvi. A més a més es disposa d'eines per veure els canvis recents a la plataforma i poder sindicar-los.

Equip desenvolupador: 
Serveis de Biblioteques i Documentació
Versió Drupal: