codi

Formularis dinàmics (Part II)

dt., 01/12/2015 - 13:33 - Joan Alsina Morillo

En l’article anterior vam parlar del mòdul Field Conditional States, que ens permet habilitar/inhabilitar, fer obligatori/opcional i/o fer visible/invisible camps d’un formulari a partir del contingut d’altres camps del mateix formulari. Però, què passa si volem emplenar amb un valor concret un camp a partir d’informació d’un altre?  

A continuació expliquem un cas en el que se’ns va demanar que un camp de text s’auto-emplenés amb un valor concret si l’usuari marcava un checkbox amb l'intenció de normalitzar el contingut. Com s’observa a l’animació de sota, al marcar el checkbox ‘Patch directe’ es deshabilita el camp ‘Roseta’ i s’auto-emplena amb la paraula ‘Directe’.

Obrir tiquets a gn6 fent servir el bus SOA de la UPC

dj., 20/03/2014 - 18:26 - Manuel Campano ...

Bus SOAA la intranet de reserves de recursos el PAS i PDI pot trobar i reservar portàtils, tablets, videoprojectors, sales de reunions ... Fa uns mesos se'ns va demanar una ampliació que consisteix en preguntar als usuaris que reserven una sala el següent: "Vols retransmetre o gravar un acte, o fer una videoconferència?". Si l'usuari respon afirmativament l'aplicació obre un tiquet al gN6 a l'àrea que ofereix aquest servei amb les dades de l'usuari, de la reserva i de la sala.