gn6

Obrir tiquets a gn6 fent servir el bus SOA de la UPC

dj., 20/03/2014 - 18:26 - Manuel Campano ...

Bus SOAA la intranet de reserves de recursos el PAS i PDI pot trobar i reservar portàtils, tablets, videoprojectors, sales de reunions ... Fa uns mesos se'ns va demanar una ampliació que consisteix en preguntar als usuaris que reserven una sala el següent: "Vols retransmetre o gravar un acte, o fer una videoconferència?". Si l'usuari respon afirmativament l'aplicació obre un tiquet al gN6 a l'àrea que ofereix aquest servei amb les dades de l'usuari, de la reserva i de la sala.